ชาที่ดีต่อสุขภาพทำไมต้องดื่มยาก ดื่มแล้วได้ประโยชน์จริงหรือ จะดื่มชาทีทำไมต้องยุ่งยาก ทำไมคนดื่มชาต้องดูแก่ เราออกแบบผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การเลือกสมุนไพรวัตถุดิบ โดยเน้นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีประโยชน์แต่ไม่เป็นที่นิยม นำมาวิจัยสารสำคัญทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประโยชน์ด้านใด และนำมาผสมผสานกันเพื่อให้ได้คุณประโยชน์ รสชาติ และกลิ่นที่ง่ายต่อการดื่มเพื่อสุขภาพ บรรจุในรูปแบบซองปิระมิดด้วยเทคโนโลยีอัลตร้าโซนิค ชงง่าย สะดวกไม่ยุ่งยากเลอะเทอะ แต่ได้ประโยชน์สูงสุดเทียบเคียงกับการชงด้วยกา

The Giving Tea Cleansing leaf

Use of Thai Herbs

Ordinary plants with knowledge of Thai traditional medicine made extraordinary herbal tea. We encourage the studies of Thai herbs, add value to local produces, and crate jobs for community.

Pyramid Tea Bag

Silken pyramid tea bag allows more herbs in contact with hot water to infuse better and healthier tea than typical paper tea bag, without staple or glue.

Refresh The Giving Tea tea bag

Scientific Proof

R&D with Mahasarakham University under project funding by NSTDA, Ministry of Science and technology, to ensure health benefit by scientific proof of efficient antioxidants.

HPCL Test herbal blended tea
การให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด The Giving Tea gift

Giving is Core

The Giving Tea is inspired by simple delight of giving back something rewarding to yourself, sharing good things to others, and inspiring giving back to community.

โครงการพัฒนาชาสมุนไพร เดอะกีฟวิ่งที วิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ บริษัท เดอะ กีฟวิ่ง ที จำกัด ในโครงการพัฒนาชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

พิธีลงนามการใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา The Giving Tea

อนุสิทธิบัตรชาย่านางแดง สิทธิร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บริษัท เดอะ กีฟวิ่ง ที จำกัด

อนุสิทธิบัตรชาสมุนไพรย่านางแดง

The Giving Tea ในสื่อต่างๆ

นิทรรศการและบูธต่างๆ ของ The Giving Tea

รู้จักกับเรามากขึ้นด้วยวิดีโอเหล่านี้