Customized Premium Gift Set
customized label | labeled silkbox | premium quality
เกี่ยวกับ เดอะกีฟวิ่งที
สินค้า The Giving Tea
The Giving Town
ร้านสุขภาพ เดอะกีฟวิ่งทาวน์ แหล่งรวมสินค้าออร์แกนิคและสินค้าจากธรรมชาติ
Where to buy

The Giving Tea เกิดจากแรงบันดาลใจในการให้ โดยเริ่มต้นจากการให้สิ่งดีๆ กับตัวเอง รู้จักรักตัวเองและดูแลสุขภาพจากภายใน แล้วจึงแบ่งปันต่อไปให้กับผู้อื่น และสุดท้าย The Giving Tea หวังว่าจะสร้างสังคมเล็กๆ ของการให้นี้เพื่อจะคืนสิ่งดีๆ ให้สู่ชุมชน